Selex Oy

Selection Experts’ Network SELEX Oy (Selex) on erikoistunut turvallisuuskriittisten, erikoisosaamista edellyttävien ammattien henkilöarviointeihin ja rekrytointeihin sekä turvallisuuskriittisten alojen oppilaitosten oppilasvalintoihin.

Turvallisuuskriittisissä ammateissa työntekijä voi huolimattomuudellaan tai taitamattomuudellaan aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa vakavan onnettomuuden. Työvälineet, teknologia ja digitalisaatio voi olla vaativaa ja nopeasti kehittyvää. Osaamista on päivitettävä jatkuvasti. Onnistuneet henkilövalinnat ja rekrytoinnit ovat turvallisuuden lähtökohta.

Turvallisuuskriittisten alojen rekrytoinneissa on huomioitava työtehtävän kognitiiviset vaatimukset ja työntekijältä vaadittavat persoonallisuusominaisuudet. Turvallisuuskriittisiä aloja on mm. ilmailussa, merenkulussa, raideliikenteessä, sotilas- ja kriisinhallintatoiminnassa, rajavartiostossa, kemian- ja öljynjalostusteollisuudessa, energiateollisuudessa sekä terveydenhuollossa. Sellaisia ovat myös potentiaalisesti vaaralliset tehtävät, joita on esimerkiksi palo- ja pelastustoimen tai poliisin ammateissa.

Palvelut

Selex Oy tarjoaa asiakaslähtöisiä henkilöarviointipalveluita yksittäisistä rekrytoinneista oppilaitosten oppilasvalintoihin. Hyödynnämme laajasti sekä perinteitä että modernia teknologiaa ja tekoälyä tehokkuuden ja laadun maksimoimiseksi.

Suunnittelemme ja räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa jokaiseen toimeksiantoon liittyvät erityistarpeet ja -vaatimukset. Tämän jälkeen valitsemme tehokkaimmat ja luotettavimmat menetelmät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selexillä on käytettävissä laaja valikoima erilaisia tietokoneavusteisia soveltuvuustestejä tarvittaessa usealla eri kielellä. Lisäksi arvioimme ryhmätyöskentelytaitoja ja johtajapotentiaalia räätälöidyillä simulaatioilla, esim. ryhmätyötehtävillä. Selexillä on valmiit sovellutukset ja menetelmät myös pelkästään verkkoympäristössä suoritettavaan soveltuvuusarviointiin.

Kaikki Selex Oy käyttämät menetelmät ovat tieteellisesti tutkittuja ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset säädökset. Selex on pätevä tekemään ammattilentäjien soveltuvuusarviointia EU 2018/1042 määritelmien mukaan.

Hae tulokset tästä linkistä

selex services

Meidän tarina

Selex Oy perustettiin vuonna 2012 siviilisektorin turvallisuuskriittisen alojen henkilöarviointien tarpeisiin. Selexin osaaminen ja menetelmät perustuvat vuosikymmenien kokemukseen soveltuvuusarvioinnista Puolustusvoimista, Finnairilta ja Suomen ilmailuopiston lentäjävalinnoista. Vuonna 2021 alkaa yhteistyö Suomen poliisin kanssa.

Selex teki yli 4000 lentäjän soveltuvuusarviointia vuosina 2016-2019. Selexin omistajuuden uudistuttua 2020 fokus suuntautuu laajemmin eri turvallisuuskriittisten alojen henkilöarviointeihin sekä kansainvälistymiseen. Meillä on käytössämme laaja verkosto eri alojen erikoisosaajia, jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Ota yhteyttä